Obchodní podmínky kidstore.cz 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupujícím se rozumí zákazník, který učinil objednávku, zboží zaplatil a řádně ho převzal. Prodávajícím se rozumí společnost Lubomír Loucký – Kidstore.cz.
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v registračním formuláři (jméno a příjmení objednatele, doručovací adresa, země, telefonní číslo na kterém je Kupující k zastižení během dne, funkční e-mailová adresa). Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. 
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

IV. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách kidstore.cz jsou platné v okamžiku objednání. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.

Prodávající není plátcem DPH.

V. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není, oznámí toto neprodleně Prodávající Kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání tohoto výrobku, anebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího.
Více ohledně dopravy a dodací lhůty v záložce doprava.


 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba je realizována platbou předem převodem na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu 1038218026/3030, vedený u Airbank a.s.

Platba předem převodem na bankovní účet je realizována na základě potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky a variabilního symbolu, který je zaslán Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Úhrada je na bankovní účet připsána do 1-2 pracovních dní, záleží na bance, z níž je hrazena platba.

Způsob platby

Termín vyřízení

Cena

Převod

Po připsání platby na náš účet (1-2 pracovní dny od uhrazení částky)

0,- Kč

Osobní odběr

1-2 pracovní dny

0,- Kč

Dobírka

1-2 pracovní dny

40,- Kč

Platební kartou

Po připsání platby na náš účet (1-2 pracovní dny od uhrazení částky)

0,- Kč

 

VII. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Doprava je zajištována prostřednictvím České Pošty, s.p. V den odeslání je zákazník informován emailem. Předpokládané termíny doručení jsou uvedeny v tabulce níže. Za případné zdržení způsobené Českou Poštou neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci, řádně zaprotokolovat a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřebírat.

Cena dopravy je uvedena v tabulce níže. V případě zásilky přesahující 1 500,- Kč je doprava po ČR zdarma.

Způsob dopravy

Termín vyřízení

Cena

Balík do ruky (ČR)

 Doručení nejpozději do 48 hodin od odeslání

79,- Kč

Doporučený balík

Doručení do 5-ti pracovních dní

64,- Kč

Obyčejný balík

Doručení do 10-ti pracovních dní

49,- Kč

 

 

 VIII. ZÁRUKA, SERVIS A REKLAMACE

a) Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží Kupujícímu. Záruční doba je stanovená zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v zákoně. Kupující souhlasí s tím, že faktura je vystavena pouze elektronicky a doručena na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud nebude e-mail s fakturou doručen Kupujícímu, kontaktuje Kupující Prodávajícího a ten mu neprodleně opětovně zašle fakturu.
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
c) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady.
d) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný.

IX. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující spotřebitel má právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího na reklamace@kidstore.cz, případně v zásilce zaslat průvodní dopis a zároveň je povinen sdělit Prodávajícímu bankovní účet (číslo účtu musí být shodné s číslem účetu, ze kterého platba přišla), na který mu bude vrácena platba. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu na adresu společnosti Lubomír Loucký – Kidstore.cz, Křivoklátská 455, 199 00  Praha - Letňany.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Nejste spokojeni se zbožím a chcete odstoupit od smlouvy v rámci 14 denní lhůty? Informujte nás neprodleně na info@cuteshop.cz, nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, na který Vám mají být vráceny peníze. Neporušené zboží spolu se všemi cedulkami odešlete na adresu: Lubomír Loucký – Kidstore.cz, Křivoklátská 455, 199 00  Praha - Letňany. Nezasílejte zboží na dobírku. Do 30 dnů Vám bude na Vámi uvedený účet vrácena platba.

Máte problém s velikostí?

Neváhejte nás kontaktovat na email info@kidstore.cz, do předmětu emailu uveďte "výměna zboží" a po našem potvrzení postupujte následovně: Balík nám pošlete jako doporučený dopis (37,- Kč) a my Vám obratem zboží vyměníme za jinou velikost nebo jiný typ. Zpáteční poštovné již neplatíte.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

Kidstore.cz se zavazuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před jakýmkoliv zneužitím. Získaná data neposkytuje třetím osobám a využívá je pouze v rámci nabídky služeb našeho internetového obchodu. Obchodní sdělení posíláme registrovaným klientům, z odběru novinek se můžete odhlásit odkliknutím linku "nechci novinky" v patičce e-mailu, případně zasláním emailu s textem "Nechci novinky" na emailovou adresu info@kidstore.cz.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1, Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

XII. PODMÍNKY SLEV A SLEVOVÝCH AKCÍ

V případě slevové akce se sleva vždy vztahuje pouze na zboží, nikdy ne na poštovné, pokud není uvedeno jinak (Akce "doprava zdarma"). Slevové akce jsou časově omezené a o jejich průběhu jsou zákazníci informováni prostřednictvím webových stránek / newsletterů / facebooku / časopisů apod. Sleva se neodečte v košíku, vždy je sleva odečtena až po dokončení objednávky na konečné faktuře, v případě platby převodem proto bude zaslána faktura s konečnou cenou za zboží a dopravu.

V případě nákupu zboží po konečné slevě v hodnotě nižší než 1 500,- Kč je poštovné stanoveno v nejnižší hodnotě 69,- Kč a to i v případě, že hodnota objednávky bez započítané slevy přesáhla 1 500,- Kč a proto byla zvolena doprava zdarma. Slevy v takovém případě nelze kombinovat.

Pokud je hodnota zboží v objednávce po odečtení slevy vyšší než 1500,- Kč, platí poštovné zdarma nad 1 500,- Kč (doprava doporučeným dopisem nebo pilným balíkem, dle povahy zásilky).